2011 Yılında Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldum.

Lisans Eğitimi sırasında Çukurova Üniversitesi Psikiyatri Biriminde ve NP Hastanesi’nde stajlar yaptım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde sosyal sorumluluk projesine katıldım.

Kısa bir dönem Başkent Hastanesi’nde Psikiyatrist-Psikoterapist Prof. Dr. Şükrü UĞUZ’un ekibinde psikolog olarak yer aldım ve Bilişsel ve Davranışçı Terapiye yönelmiş oldum.

2011 yılında Okan Üniversitesi Yetişkin Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladım ve “Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Mizah Arasındaki İlişki” konulu tezimi tamamlayarak uzmanlığımı aldım. Tez ile ilgili makale çalışmalarım devam etmektedir.

Yüksek Lisans eğitimi süresince, Bilişsel Davranışçı Terapi odağı ile süpervizyon gözetiminde psikoterapötik görüşmeler gerçekleştirdim (Süpervizörler: Prof. Dr. Perin Yolaç, Dr. Ahmet Tosun, Psk. Dr. Başak Türküler Aka, Dr. Psk. Çağla Gülol).

2011-2014 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı şiddet gören kadın ve çocukların barındığı bir merkezde sorumlu-psikolog olarak görev aldım. Kuruluşta, psikoterapötik görüşmeler, eğitimler ve sosyal hayatın yeniden organize edilmesi adına ekip çalışmaları yaparak hem çalışanların desteklenmesi hem de kadın ve çocukların şiddetten uzak bir yaşam kurmalarına yönelik çalışmalar yaptım.

Ailem Beni Anlamıyor, Engelli Ailelerinde Farkındalık Çalışmaları ve Çoklu Zekâ isimli projelerin yazımı ve uygulanmasında aktif rol üstlendim.

Ergenlerde Motivasyon Arttırma, Çoğul Gebelikte Post Partum Depresyon, Farkındalık Odaklı Stres Azaltma Yöntemleri ve personellerin Tükenmişlik Sendromunu önleyici eğitimler düzenledim.

2014-2018 yılları arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışma olarak, çocuk, ergen ve ailelerine danışmanlık tedbiri kapsamında danışmanlık hizmeti verdim. Yine aynı yıllar içinde, psikoterapi hizmeti sundum.

2018 yılında “Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Depresyon Arasındaki İlişki” konulu projeyi tamamladım.

WISC-R ve Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryası gibi psikolojik testlerin Türk Psikologlar Derneği onaylı uygulayıcı sertifikasına sahip olmasının yanında çeşitli psikoloji kongrelerine, eğitimlerine ve seminerlerine katıldım.

Mindfulness Institute tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Zümra Atalay’ın eğitmenliğini yaptığı Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı’na katıldım.

Prof. Dr. Paul Gilbert ve Dr. Hannah Gilbert tarafından verilen Compassion Focused Therapy “İçimizdeki Eleştirel Sese Karşı Zihnimizi Şefkatle Eğitmek” adlı atölye çalışmasına katıldım.

Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından verilen Mindfulness’ın İyileştirici Gücü” adlı seminere katılım sağladım.

Psikiyatrist Dr. H. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen The International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Uluslararası Şema Terapi eğitimini tamamladım.Süpervizyon süreci Psikiyatrist Dr. H. Alp Karaosmanoğlu ile devam etmektedir.

Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Emre Konuk ve diğer eğitmenlerle gerçekleşen EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Düzey Eğitimini tamamladım. Süpervizyon sürecim devam etmektedir.

Yetişkinlerle çalışmaktayım. Yöntem olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve EMDR yaklaşımlarını kullanmamın yanı sıra farkındalık temelli yöntemlerle de terapi süreçlerini desteklemekteyim.